วิธีการส่งสินค้า


1. หลังจากลูกค้าชำระค่าสินค้าสมบูรณ์แล้ว ร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะอยู่ที่ 2 - 4 วันทำการโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้า โดยไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ 

2. เมื่อร้านค้าทำการจัดส่งสินค้าแล้ว กรณีสินค้าจัดส่งถึงปลายทางล่าช้าจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาจัดส่งสินค้าของบริษัทขนส่ง

3. ร้านค้าจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จ และแจ้งชำระเงินแล้วเท่านั้น

4. การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

      4.1) จัดส่งถึงที่หมายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (Door to Door) : จะจัดส่งสินค้าให้หลังจากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับการโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้า จากพนักงานขนส่งเอกชน ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการรายการสั่งซื้อ

      4.2) จัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) : ลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินค่าสินค้าให้กับพนักงานจัดส่งสินค้า ณ วันที่จัดส่งสินค้า

5. ลูกค้ายอมรับการเก็บเงินปลายทาง อาจมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเพิ่มเติมตามแต่ที่บริษัทขนส่งเรียกเก็บ


6. ลูกค้าจะยอมรับสินค้าที่สั่งแบบเก็บเงินปลายทาง หากลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้า ลูกค้าจะยินยอมชำระค่าเรียกเก็บค่าขนส่งสินค้าและค่าธรรมเนียมการเก็บเงินปลายทาง (ถ้ามี)

7. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

8. บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม

9. ค่าบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ 50 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ

10. เนื่องจากนโยบายการจัดส่งสินค้าของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ลูกค้าสามารถตรวจสอบนโยบายการจัดส่งสินค้าก่อนทำการซื้อสินค้าได้ โดยอ่านรายละเอียดนโยบายการจัดส่งสินค้าในหน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละรายการ

11. รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ลูกค้าอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า