นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า และ คืนเงิน

การคืนสินค้า

 • สินค้าประเภทอุปโภคบริโภคไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
 • กรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ ได้รับสินค้าจากบริษัทขนส่งในสภาพไม่สมบูรณ์จนไม่สามารถใช้ได้ เช่น กล่องเสียหายชัดเจน ขวดแตก ซึม มีร้อยร้าว ฝาขวดแตก สามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า หากเกินระยะเวลาดังกล่าว
  ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้า ทางร้านจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และจัดส่งให้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกรณีที่เป็นความผิดพลาดของร้านค้าเอง
 • เหตุผลเปลี่ยนใจไม่สามารถใช้ได้ กรุณาตรวจเช็คสินค้าที่ได้รับไปว่าตรงตามที่สั่งซื้อหรือไม่ ก่อนแกะบรรจุภัณฑ์สินค้า
  (*บรรจุภัณฑ์สินค้าไม่ใช่กล่องพัสดุ) หากมีการแกะบรรจุภัณฑ์สินค้าหรือเปิดใช้งานแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้


การคืนเงิน

 • หากทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 7 วัน (ระยะเวลาพนักงานขนส่งเอกชนจัดส่งสินค้า 3-7 วัน)
  หรือในระยะเวลาที่กำหนด หรือสินค้าสูญหาย ไม่ได้รับสินค้าจากบริษัทขนส่ง ลูกค้าสามารถขอคืนเงินหรือขอรับสินค้าใหม่ทดแทนได้ โดยร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าใหม่ 
 • กรณีคืนเงิน หลังจากได้รับสินค้าคืนในสภาพสมบูรณ์ ร้านค้าจะทำการคืนเงินภายใน 7 วันทำการ